T O O N L A D D E R S C H U I F K A A R T
toonladderschuifkaart
en intervallendiagram

toonladders spelen zonder ze uit het hoofd te kennen


De TOONLADDERSCHUIFKAART is een eenvoudig te gebruiken hulpmiddel dat inzicht geeft in de opbouw van de meest voorkomende toonladders. Vooral in de HAFABRA- wereld is het gebruikelijk 'in te spelen' met toonladders. 

De gemiddeld parate kennis van toonladders blijkt in de praktijk vrij beperkt te zijn (ladders met maximaal drie mollen of drie kruizen). Toonladders die 'moeilijker' zijn dan de hiervoor genoemde worden dus vrijwel nooit -en zeker niet in groepsverband- gespeeld. Als een dergelijke ladder dan toch eens in een muziekstuk voorkomt ontstaan er problemen omdat de betreffende toonreeksen niet (goed) 'in de vingers zitten'.

Klik op de afbeelding voor gedetailleerde informatie over de Toonladderschuifkaart 


http://www.vidap.nl/toonladderschuifkaart