<<

Meer muziekprogramma's

 

Transponeren (gratis evaluatieversie)

Transponeren van Key-board naar Saxofoon              Transponeren van Gitaar naar Saxofoon

Key-board > Saxofoon

Gitaar > Saxofoon

  

Voortekens en toonsoorten

Als Windows # niet erg co÷peratief is omdat het programma niet vaak genoeg wordt gedownload ...  
   
(
zie downloadinstructies onderaan deze pagina)

Klik hier om te downloaden: Gitaar en Key-board Transponeren naar Saxofoon

Waarom transponeren?

Samenspelen met instrumenten zoals key-board en gitaar kan snel resultaat opleveren. Zodra er echter blaasinstrumenten bijkomen geeft dit meestal problemen. Om met een aantal blaasinstrumenten samen een akkoord te kunnen spelen zal elke blazer moeten weten welke toon hij of zij moet spelen. Dit betekent dat er afgesproken moet worden wie welke toon speelt.

Voor niet al te ingewikkelde stukjes kan de afspraak vrij eenvoudig zijn. Als een stuk wat gecompliceerder is lukt het vaak niet meer met een simpele afspraak en zal er voor iedere blazer een eigen 'partij' moeten worden geschreven.

Tonen klinken op instrumenten (in C) zoals ze zijn genoteerd. Helaas is het zo dat de noten voor blazers anders moeten worden genoteerd dan de noten voor key-board en gitaar om dezelfde toon te produceren. 

Blaasinstrumenten zijn zogenaamd 'transponerende' instrumenten. Om een bepaalde toon klinkend gelijk te krijgen zullen de noten voor het betreffende blaasinstrument niet dezelfde zijn als voor het key-board of de gitaar. Sterker nog, voor blaasinstrumenten onderling kunnen de noten ook nog  verschillen.  

Het bovenstaande PC-programma'tje vertaalt op een eenvoudige manier noten voor gitaar en key-board naar te noteren noten voor blazers.
 

Noten en Tonen
  
De begrippen noot en toon zorgen vaak voor verwarring. 

Dit is het verschil:

Tonen
kun je horen (klank)
Noten
kun je lezen en schrijven (notatie)Gebruik van het programma:
 

Key-board > Saxofoon 

Door op de afbeelding van het key-board een bepaalde toets aan te klikken klinkt een bepaalde toon. Tegelijkertijd verschijnen in de notenbalk de noten die voor de verschillende saxofoons moeten worden genoteerd om dezelfde toon te laten klinken. Rechts van het afgebeelde key-board is een schermpje aanwezig met verschillende gegevens met betrekking tot de gekozen toon.   

Omdat het lastig is op een key-board aan te geven of de betreffende toon een verhoging (#) of verlaging (b) is levert het aanklikken van het bovenste deel van een zwarte toets een verlaagde (b) van het onderste deel een verhoogde toon (#) op.
 

Gitaar > Saxofoon 

Door een bepaalde plek aan te klikken op de afbeelding van een gitaarhals klinkt een bepaalde toon. Tegelijkertijd verschijnen in de notenbalk de noten die voor de verschillende saxofoons moeten worden genoteerd om dezelfde toon te laten klinken. Rechts van de gitaarhals verschijnt de naam van de gekozen toon (klinkend).  

Omdat het lastig is op een gitaarhals aan te geven of de betreffende toon een verhoging (#) of verlaging (b) is levert het aanklikken van een 'snaar' links van een fret verhoogde toon (#) op en rechts een verlaagde toon (b) op.


Het programma is natuurlijk ook van toepassing op andere blaasinstrumenten in Bb en Eb die in de vioolsleutel (G-sleutel) worden genoteerd.


Download het programma
(gratis)Als je standaardbrowser (bijvoorbeeld Internet Explorer) niet wil meewerken of protesteert bij 
het downloaden, gebruik dan 'Firefox'.

Klik hiernaast op het 'Firefox' - logo om deze browser te downloaden. 


  

Als Windows # niet meewerkt omdat het programma niet vaak genoeg wordt gedownload ...
Kies: 'uitvoeren' of 'opslaan'
Kies: 'Downloads weergeven'

Kies: 'Acties'

Kies: 'Toch uitvoeren'